İş Sağlığı

İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi (İşletmenin tehlike grubuna, çalışan sayısına ve isteğine bağlı olarak)

Periyodik sağlık taramalarının yapılması ve takibi

İşe giriş muayenelerinin onaylanması

İlk yardım ve meslek hastalıkları eğitimlerinin verilmesi

Risk analizlerinin yapılması

İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi

Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bilgilerin 10 yıl işveren adına saklanması

İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanması durumunda kayıtların tutulması, bu durumlarla ilgili rapor hazırlanması ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin belirtilmesi

İş sağlığı güvenliği toplantılarına iştirak edilmesi