İş Güvenliği

İş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi (İşletmenin tehlike grubuna, çalışan sayısına ve isteğine bağlı olarak)

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık yapılması

Tehlike ve risklerin belirlenmesi, risk analizlerinin, acil eylem planlarının ve güvenli çalışma talimatlarının hazırlanması

İç yönetmeliğin hazırlanması

İşletmenin saha gözetimi ve kontrolü

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi

Yasal mevzuatın takibi ve bilgilendirme

Teknik periyodik kontroller ve takibi

Yasal yükümlülük çerçevesinde İSG kurulunun kurulması ve faal halde bulundurulması

Kimyasalların, yanıcı maddelerin incelenmesi ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması

Saha, yemekhane, dinlenme yeri vb. alanların denetlenmesi