GAZDAN ARINDIRMA UZMANLIĞI

Katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı tanklar ve kapalı mahaller ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeler ve boru devrelerinde, inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği sağlanması için yapılan gazsızlaştırma çalışmalarına GAS-FREE denir.

Yapısı itibariyle tehlikeli bir operasyon olması sebebiyle, insanların güvenliği, profesyonel bir gas-free hizmetinin seçilmesiyle garanti edilebilir. Bu hedefin sağlanmasında, deneyim ve eğitim herşeyden önce gelmektedir. Kütle sıvı tankerleri ile kimyasal gaz ve LNG taşıyıcılarının yükleme ve boşaltma operasyonlarının hazırlanmasında temizleme ve onarım çalışmalarının uzman denetimini gerçekleştirmektedir. Bu denetim hizmeti, oksijen ve gaz içeriği, basınç, sıcaklık, gibi… tüm fiziki parametrelerin yakından izlenmesini ve aynı zamanda gerekli spesifikasyonlara uygun şekilde temizlenip gazdan arıtıldığının tespiti için tank atmosferlerinin nihai analitik test ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Kapalı Ortamlarda yapılan çalışmalarda gerekli önlemler alınmaz ise; can ve mal kayıplarına neden olabilir. Uzman ve Deneyimli Gazdan Arındırma personellerimiz ile gas-free hizmetimiz tüm Türkiye’ de verilmektedir. OSHA tarafından 29CFR 1910.146 kodlu bildirisi ile nisan 1993 tarihinde KAPALI ORTAM tanımı belirlenmiştir.

Bu standartların amacı günlük olağan işlemler sırasında karşılaşılan bir çok kapalı alan giriş problemini engellemek ve iş güvenliği ve işçi sağlığı standartlarını yükseltebilmektir.

Giriş ve çıkışlar sınırlı
Elverişsiz doğal havalandırma
İşçilerin sürekli çalışması için planlanmamışsa KAPALI ALAN değerlendirmesi yapılmalıdır.
Kapalı ortamlarda çalışmalarda gas-free uzmanınızı dikkatli şekilde seçmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir.
Uzman ve Deneyimli Gazdan Arındırma personellerimiz ile gas-free hizmetimiz tüm Türkiye’ de verilmektedir.